Categories
Cách lặt đặt máy in

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT MÁY IN MÃ VẠCH

Hầu hết các cuộn mực in của máy in mã vạch để bàn đi kèm với một ống lõi cất lên để băng qua sử dụng. Đôi khi, mặc dù các ống lõi cất lên đi kèm trong hộp của máy in. Khi cuộn đầu tiên của băng được sử dụng hết, bạn sử dụng ống rỗng của nó như các ống lõi cất lên cho băng tiếp theo. Mở đầu của máy in. – Xã một phần của cuộn mực in quấn quanh ống lõi cất lên. – Đặt cuộn mực trên cọc cung ribbon. Chúng được đặt tiếp tục trở lại trong máy in thì cọc cất lên. Một số mô hình yêu cầu bạn phải lật mở đầu in để có được các cọc. – Nếu lõi mực in mã vạch của bạn có bậc, xoay cuộn cho đến khi những bậc khóa vào vị trí. – Đặt ống lõi cất lên trên trục cất lên, mà nên là gần phía trước của máy in. – Một lần nữa, nếu các ống lõi có bậc, xoay nó cho đến khi những bậc khóa vào vị trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *